• شرکت ملی پست ایران خود را متعهد به توزیع سریع و دقیق مرسولات شما مشتری گرامی می داند
  بر اساس آمار عملکردی شرکت ملی پست ، مرسولات پستی داخلی (به مقصد داخل ایران) به طور متوسط 24 ساعته
  به دست گیرنده می رسند ،اما در شرایط خاص مانند معطله و عدم حضور گیرنده و موارد خاص و ...
  به طور متوسط حداقل 48 تا 72 ساعت زمان نیازدارند تا به مقصد نهایی برسند
  پیشنهاد می شود در صورتی که از تاخیر یا فقدان مرسوله خود شکایت دارید
  و کمتر از 72 ساعت از زمان ارسال بسته شما می گذرد، ار ثبت شکایت خودداری کنید
  و در صورتی که می خواهید از رهگیری مرسوله خود آگاه شوید ،از سامانه رهگیری مرسولات پیگیری نمایید
  .بیشتر از 72 ساعت از ارسال مرسوله من می گذرد و مایل به ثبت شکایت می باشم. یا شکایت دیگری دارم