• صفحه اصلی
  • پاسخگویی به شکایات و درخواستها همکاران
  • توضیحات

    شرکت ملی پست ایران بر اساس تعهدات سرویسهای مختلف پستی موظف به ارسال و توزیع دقیق و بموقع مرسولات پستی است

    بطوری که مرسولات سریع به مقصد داخل کشور بطور متوسط در 24 ساعت ارسال و توزیع میگردند و در شرایط خاص مانند عدم حضور گیرنده در محل و ... ، این زمان به حداقل 48 الی 72 ساعت افزایش می یابد .

    لذا در صورت گذشت کمتر از 72 ساعت از ارسال مرسوله خود ، پیشنهاد میگردد که از طریق سامانه سامانه رهگیری مرسولات نسبت به رهگیری و آگاهی از سرنوشت مرسوله اقدام فرمائید و چنانچه پیگیری فوق منتج به نتیجه نگردید در آن صورت گزینه ذیل را انتخاب و ادامه دهید