ثبت گزارش مردمی

اطلاعات گزارش

توجه: این صفحه فقط مخصوص دریافت گزارشهای مردمی است و اگر از خدمات شرکت یا مرسوله خود شکایت دارید از منوی ثبت شکایت استفاده کنید. در صورت ثبت شکایت از مرسوله یا خدمات شرکت ملی پست در این صفحه شکایت شما بررسی نخواهد شد.
استان محل گزارش *
شهرستان *
شهر *
موضوع*
تاریخ
فایل ضمیمه
شرح*

اطلاعات شما

توجه: تکمیل اطلاعات شما اجباری نیست، اما در برخی مواقع و به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به روند بررسی کمک خواهد نمود. البته به شما اطمینان داده می شود که این اطلاعات محفوظ خواهد ماند.
نام
نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
استان محل سکونت (اختیاری)
شهرستان (اختیاری)
شهر (اختیاری)
تلفن ثابت(اختیاری)
کد پستی(اختیاری)
 
ثبت گزارش
انصراف